Comisii

I. Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor:
       1. Harca Constantin – preşedinte;
       2. Fundeanu Doru – secretar;
       3. Anghel Paulina – membru;
       4. Nicolici Marin – membru;
       5. Daju Constantin – membru.

II. Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajararea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism:
       1. Seler Ionuţ Danieş – preşedinte;
       2. Enculescu Mihai – secretar;
       3. Daju Ştefan – membru;
       4. Enache Constantin – membru;
       5. Nicolici Marin – membru.

III. Comisia învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, muncă şi protecţie socială:
       1. Puşcu Marioara – preşedinte;
       2. Cojocaru Marin – secretar;
       3. Fundeanu Doru – membru;
       4. Baran Victor- membru;
       5. Puşcu Titu – membru.

Sari la conținut