Comisii

I. Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor:
       1. Harca Constantin - preşedinte;
       2. Fundeanu Doru - secretar;
       3. Anghel Paulina - membru;
       4. Nicolici Marin - membru;
       5. Daju Constantin - membru.

II. Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajararea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism:
       1. Seler Ionuţ Danieş - preşedinte;
       2. Enculescu Mihai - secretar;
       3. Daju Ştefan - membru;
       4. Enache Constantin - membru;
       5. Nicolici Marin - membru.

III. Comisia învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, muncă şi protecţie socială:
       1. Puşcu Marioara - preşedinte;
       2. Cojocaru Marin - secretar;
       3. Fundeanu Doru - membru;
       4. Ursulescu Daniela - membru;
       5. Puşcu Titu - membru.